bilgi@atikdernegi.org.tr

  0 262 333 00 41

SOSYAL VE KÜLTÜREL İŞLER KOMİSYONU

image

title

Sosyal ve Kültürel İşler Komisyonu

Görev tanımı: ATİK üyelerinin dernek faaliyetlerine etkin katılımını arttırmak amacıyla sosyal ve kültürel aktivitelerin geliştirilmesi ve belirli bir plan çerçevesinde uygulanması, üyeler arasında spor, sanat ve kültürel organizasyonlar düzenleyerek üyelerin ve ailelerinin de ATİK etkinlikleri aracılığıyla yeni dostluklar kurmaları için uygun sosyal ortamları hazırlamak.

ATİK’ in bütün paydaşları (diğer STK lar, parlamento, siyasi partiler, konfederasyon ve federasyonlar, odalar ve borsalar, devlet ve yerel yönetimler, medya, üniversiteler vb.) ile ilişkilerinin geliştirilmesi ve sürdürülebilirliğinin sağlanması.

ATİK toplantıları ve organizasyonlarının çalışmalarını yapmak ve bunlara katılımı arttırmak, üye ilişkilerini güçlendirmek, üye sayısını arttırarak ATİK ’in daha geniş kitlelere duyurulmasını sağlamak, üyelere yönelik iş yeri ziyaretlerini organize etmek. Üyeler ile ilgili talepleri ve sorunları dinlemek, gözlemlemek ve yönetime aktarmak ve çözüm yolları aramak komisyonun hedefleridir.

Komisyon Başkanı; 
Harun Sarıdoğan 

Komisyondan Sorumlu Üyeler;
Kadir Çetin
Mehmet Akif Polat
İsmet Temizel
Serkan Baştürk
Muharrem okudan
Sinan Şenyürek