bilgi@atikdernegi.org.tr

  0 262 333 00 41

TİCARET VE İŞ GELİŞTİRME KOMİSYONU

image

title

TİCARET VE İŞ GELİŞTİRME KOMİSYONU

Görev tanımı: Derneğimiz üyelerinin ticaretlerini geliştirmek, desteklemek ve ticari gelişmelerle ilgili üyelere raporlar hazırlayarak üyeleri bilinçlendiren komisyondur.

Türkiye’deki mevcut ticaret politikasını sürekli olarak takip ederek üyeleri ticaret konusunda bilinçlendirmek, üyelerin ticaret pazarındaki paylarını arttırmaya yönelik araştırmalar yapmak, raporlar hazırlamak, üyelere etkili ve süreklilik arz eden bir ticaret stratejisi hazırlamak, derneğimiz üyelerinin ticaret pazarındaki payını hedefler koyarak arttırmak, derneğimiz üyelerinin ticaret pazarındaki payını sürekli olarak istatistiksel olarak incelemek ve raporlamak, yurt içinde ve dışındaki ticari fuar, etkinlik, sempozyum, kongre, vs. gibi etkinlikleri takip edip üyelerin bunlara katılımı sağlamak ve komisyon olarak katılmak, yurt içinde ve yurt dışında bulunan fuar ve vb. tüm etkinlikleri yakından takip etmek, yurt içinde ticari potansiyeli yüksek olan illerimizi detaylı inceleyerek üyelerimizin ticari faaliyetlerine katkı sağlayacak unsurları belirlemek, yurt içinde üyelerimizin ikili ilişkide bulunduğu ticari grupları belirleyerek bu gruplar ile ticari hacimleri artırıcı çalışmalar yapar.

Komisyon Başkanı;
Gürkan Balaban

Komisyondan Sorumlu Üyeler;
Ahmet Şengöz
Ulaş Yıldız
Doğukan Çağlayan
Tanju Taner Dönmez
Eser Kuru
Serkan Arı