bilgi@atikdernegi.org.tr

  0 262 333 00 41

ARGE KOMİSYONU

Image

title

Araştırma & Geliştirme Komisyonu

Başkan Melih Ertuğ

Görev tanımı: AR-GE Komisyonu üyeleri; Derneğin amaç ve faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için araştırmalar yapar. Bunun için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin ederek arşiv oluşturulması için çalışma yapar. Ayrıca derneğimiz faaliyet alanı ile ilgili konularda diğer sivil toplum örgütleri tarafından yapılan kurs, seminer, konferans ve panel gibi çalışmaları takip ederek, üyelerimizin bu konularda da bilgilenmesini sağlamaya çalışır.

ATİK üye yapısını amaçlara dayalı ve bu amaçlar doğrultusunda yetkin şekilde geliştirmek için proje çalışmaları yapar.

Araştırma & Geliştirme Komisyon Üyeleri

  • İsmail Köşdere
  • M. Cihan Yıldırım
  • Özcan Aygün
  • Serkan Kaya
  • Vural Altunbaş
  • Turgay Tüysüz
  • İlker Kızılkaya