bilgi@atikdernegi.org.tr

  0 262 333 00 41

EĞİTİM KOMİSYONU

image

title

Eğitim Komisyonu

Görev tanımı: ATİK üyelerinin; kişisel gelişim, sosyal gelişim, ruhsal gelişim alanları ile iş dünyalarına ilişkin konularda gelişmelerini sağlayıcı eğitim programları oluşturmak ve uygulamak. Bunun için; seminer, konferans, panel, açık oturum, sempozyum, kurs vs. organizasyonunu yapmak.

Genç iş adamlarının iş adamı derneklerinin vasıflarını, sosyal sorumluluklarını, paylaşım ve dayanışma ruhunu geliştirerek, toplumun sosyo-ekonomik düzeyinin geliştirilmesine katkıda bulunmalarını sağlamak. Sistematik çalışmalarla Türkiye’deki girişimcilik potansiyelinin arttırılması için çalışmalarda bulunmak.

Üyelerinin iş hacmini artırmalarına yardımcı olmak, bu doğrultuda ulusal ve uluslararası pazarda rekabet güçlerini yükseltici, sürekli gelişimlerini sağlayıcı bilgi akışını gerçekleştirmek ve bunun için gerekli desteği vermek.     Bütün dünyada, ülkemizde ve ATİK bünyesinde yeni yatırım alanı olarak gelişen konularla ilgili araştırma yapmak, tespitlerde bulunmak ve bunları üyelerle usulüne uygun olarak paylaşmak. Yatırım yapmaya uygun ortak alanlar oluşturmak, beraber iş yapma potansiyelini harekete geçirici organizasyonlar yapmak;

Komisyon Başkanı;
İlker Kızılkaya

Komisyondan Sorumlu Üyeler;
Aytaç Güçel
Fatih Baysungur
Fuat Demirkol
İbrahim Yıldırım
İbrahim Zahman
İsmail Köşdere