bilgi@atikdernegi.org.tr

  0 262 333 00 41

title 1.T.C aleyhinde Ülkeyi ve Devleti küçük düşürücü beyan ve/veya faaliyetlerde bulunmamak.

 1. 2.Küçük düşürücü ve yüz kızartıcı suç işlememek
 2. 3.Uyumlu, uzlaşmacı ve hoşgörülü olmak
 3. 4.Doğaya, hayvanlara saygı duymak ve korumak.
  1. 5.Siyasi bir görüşü ve/veya faaliyeti dernek içine taşımaya çalışmamak.
  2. 6.Derneğin çıkartmış olduğu, tüzük ve yönetmelikler ile belirlenmiş kurallara uymak ve söz konusu kuralları uygulamak.
  3. 7.Üyeler arasındaki dayanışmanın sağlanması amacı ile herhangi bir üyenin gerçekleştirdiği mal veya hizmet temini işine, bir başka üye tarafından teklif vermemek.
  4. 8.Dernek çıkarlarını her zaman ve her koşulda kişisel çıkarlarının üzerinde tutmak.
  5. 9.Dernek eğitim ve toplantılarına katılmak.
  6. 10.Dernek merkezinden gelen çağrılara zamanında cevap vermek
  7. 11.Yönetim Kurulu kararlarını dernek dışındaki platformlarda hiçbir şekilde gündeme getirmemek. Herhangi bir fikir ayrılığı durumunda bunu öncelikle dernek bünyesinde ve yetkili kurullar önünde gündeme getirmek.
  8. 12.Dernek Yönetim Kurulu tarafından verilmiş olan yetkileri hiçbir şekilde dernek amaçları dışında kullanmamak.
  9. 13.Basın ile ilişkilerde Yönetim Kurulunun bilgisi dışında, henüz dernek dışına açıklanmamış ve/veya gerçek olmayan bilgilerin beyanında bulunmamak.
  10. 14.Dernek üyelerinden herhangi birisinin; resmi ya da resmi olmayan ortamlarda, herhangi bir suç ile suçlanması esnasında, suçlu olduğu kesinleşene kadar, bu üye hakkında hiçbir şekilde yorum ve dedikodu yapmamak, dışlamamak, yardım elini çekmemek.
  11. 15.Dernek ve/veya üyelerini küçük düşürücü beyan ve/veya faaliyetlerde bulunmamak.
  12. 16.Eğitim veya organizasyon anında diğer dernek üyeleri ile polemik yaratabilecek ve/veya küçük düşürücü beyan ve/veya faaliyetlerde bulunmamak.
  13. 17.Dernek aidatlarını zamanında ve eksiksiz ödemek.
  14. 18.Dernek içinde; hizipçilik, bölücülük ve benzeri davranışlarda bulunmamak.
  15. 19.Dernek para ve imkânlarını tasarruf göstererek kullanmak.
  16. 20.Dernek üyelerine gerekli saygı ve sevgiyi göstermek.
  17. 21.Dernek adını, imajını ve/veya imkânlarını dernek amaçları dışında kullanmamak.