bilgi@atikdernegi.org.tr

  0 262 333 00 41

EĞİTİM VE SOSYAL İLİŞKİLER KOMİSYONU

image

title

Eğitim ve Sosyal İlişkiler Komisyonu

Görev tanımı: ATİK üyelerinin; kişisel gelişim, sosyal gelişim, ruhsal gelişim alanları ile iş dünyalarına ilişkin konularda gelişmelerini sağlayıcı eğitim programları oluşturmak ve uygulamak. Bunun için; seminer, konferans, panel, açık oturum, sempozyum, kurs vs. organizasyonunu yapmak.

Genç iş adamlarının iş adamı derneklerinin vasıflarını, sosyal sorumluluklarını, paylaşım ve dayanışma ruhunu geliştirerek, toplumun sosyo-ekonomik düzeyinin geliştirilmesine katkıda bulunmalarını sağlamak. Sistematik çalışmalarla Türkiye’deki girişimcilik potansiyelinin arttırılması için çalışmalarda bulunmak.

Üyelerinin iş hacmini artırmalarına yardımcı olmak, bu doğrultuda ulusal ve uluslararası pazarda rekabet güçlerini yükseltici, sürekli gelişimlerini sağlayıcı bilgi akışını gerçekleştirmek ve bunun için gerekli desteği vermek. Bütün dünyada, ülkemizde ve ATİK bünyesinde yeni yatırım alanı olarak gelişen konularla ilgili araştırma yapmak, tespitlerde bulunmak ve bunları üyelerle usulüne uygun olarak paylaşmak. Yatırım yapmaya uygun ortak alanlar oluşturmak, beraber iş yapma potansiyelini harekete geçirici organizasyonlar yapmak.

ATİK üyelerinin dernek faaliyetlerine etkin katılımını arttırmak amacıyla sosyal ve kültürel aktivitelerin geliştirilmesi ve belirli bir plan çerçevesinde uygulanması, üyeler arasında spor, sanat ve kültürel organizasyonlar düzenleyerek üyelerin ve ailelerinin de ATİK etkinlikleri aracılığıyla yeni dostluklar kurmaları için uygun sosyal ortamları hazırlamak.

ATİK’ in bütün paydaşları (diğer STK lar, parlamento, siyasi partiler, konfederasyon ve federasyonlar, odalar ve borsalar, devlet ve yerel yönetimler, medya, üniversiteler vb.) ile ilişkilerinin geliştirilmesi ve sürdürülebilirliğinin sağlanması.

Komisyondan Sorumlu Y.K. Üyeleri;

Fatih Baysungur
Murat Yazıcı
İbrahim Yıldırım