bilgi@atikdernegi.org.tr

  0 262 333 00 41

TİCARET VE KURUMSALLAŞMA KOMİSYONU

image

title TİCARET VE KURUMSALLAŞMA KOMİSYONU

Görev tanımı: Derneğimiz üyelerinin ticaretlerini geliştirmek, desteklemek ve ticari gelişmelerle ilgili üyelere raporlar hazırlayarak üyeleri bilinçlendiren komisyondur.

Türkiye’deki mevcut ticaret politikasını sürekli olarak takip ederek üyeleri ticaret konusunda bilinçlendirmek, üyelerin ticaret pazarındaki paylarını arttırmaya yönelik araştırmalar yapmak, raporlar hazırlamak, üyelere etkili ve süreklilik arz eden bir ticaret stratejisi hazırlamak, derneğimiz üyelerinin ticaret pazarındaki payını hedefler koyarak arttırmak, derneğimiz üyelerinin ticaret pazarındaki payını sürekli olarak istatistiksel olarak incelemek ve raporlamak, yurt içinde ve dışındaki ticari fuar, etkinlik, sempozyum, kongre, vs. gibi etkinlikleri takip edip üyelerin bunlara katılımı sağlamak ve komisyon olarak katılmak, yurt içinde ve yurt dışında bulunan fuar ve vb. tüm etkinlikleri yakından takip etmek, yurt içinde ticari potansiyeli yüksek olan illerimizi detaylı inceleyerek üyelerimizin ticari faaliyetlerine katkı sağlayacak unsurları belirlemek, yurt içinde üyelerimizin ikili ilişkide bulunduğu ticari grupları belirleyerek bu gruplar ile ticari hacimleri artırıcı çalışmalar yapar.


Komisyondan Sorumlu Y.K. Üyeleri;

Hasan Kaya
Adnan Sarısüleyman