bilgi@atikdernegi.org.tr

  0 262 333 00 41

MEDYA VE TEKNOLOJİ KOMİSYONU

image

title

Medya ve Teknoloji Komisyonu

Görev tanımı: Medya ve Teknoloji Komisyonu, derneğimizin yaptığı tüm etkinlik ve faaliyetlerin basında etkili bir şekilde lanse edilmesiyle ve koordinasyonu ile sorumlu komisyondur.

ATİK’ in çalışma dönemi içinde yayınlayacağı sektör raporları, Kocaeli ile ilgili raporlar ve araştırmaları planlamak, hazırlık ve yayın sürecini izlemek ve kamuoyuna sunulması ile ilgili çalışmaları yürütmek. ATİK’ in bütün paydaşları (diğer STK lar, parlamento, siyasi partiler, konfederasyon ve federasyonlar, odalar ve borsalar, devlet ve yerel yönetimler, medya, üniversiteler vb.) ile ilişkilerinin geliştirilmesi ve sürdürülebilirliğinin sağlanması.

Derneğimizin yapmış olduğu çalışmaları haber haline getirerek medyada yer almasını sağlamak, uygun görülen konularda ve gelişmelerde basın açıklamalarını organize etmek ve basın bülteni hazırlayarak medyaya servis etmek, medya mensuplarından oluşan bir grup oluşturmak gerekli lobi çalışmasını yürütmek, diğer sivil toplum kuruluşları, kurum ve kuruluşların medya stratejilerini takip ederek gerekli modellemeleri yapar.

Komisyondan Sorumlu Y.K. Üyeleri;
Serkan Kasımoğlu
Tümer Uslu